ساعت کاری 10:00-18:00

تهران خیابان اسدآبادی…

88210000

برندها

دارا بودن امکانات وسیع ارتباطی با برترین شرکت های تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی در دنیا این امکان را به اینفورتکس داده است که با برداشتن محدودیت ها، گزینه های متنوعی را پیش روی مشتریان گرامی قرار دهد.

در حال بارگیری نوشته ها...