سنسور شعله یا دتکتور آتش به گونه ای طراحی شده است که به حضور شعله آتش واکنش نشان می دهد. پاسخ سنسور شعله به حضور آتش در محیط به تنظیمات سیستم بستگی دارد و می تواند اعلام خطر با یک صدای هشدار دهنده و یا فعال کردن سیستم ضد حریق را شامل شود. از این سنسور ها معمولا در محیط های صنعتی برای تشخیص اینکه بخش سوختی به درستی کار می کند یا نه استفاده می شود. سنسور های شعله معمولا به دلیل مکانیزم تشخیص شعله، از دتکتورهای دود و گرما سریع تر عمل می کنند.

سنسورهای شعله UV، با آشکارسازی تابش UV گسیل شده از لحظه وقوع جرقه عمل می کنند. این سنسورها می توانند در زمان 3 تا 4 میلی ثانیه شعله را تشخیص دهند، ولی با این وجود، جهت کاهش اعلان های خطا، زمان اعلام شعله با 2 تا 3 ثانیه تاخیر همراه خواهد بود. سنسورهای شعله UV معمولا در طول موج هایی کمتر از 300 نانومتر کار می کنند تا اثر تابش پس زمینه طبیعی را به حداقل برسانند.

سنسور شعله R2868 ساخت شرکت هاماماتسو از سری سنسور های ON/OFF مدل UVTRON است که از اثر فوتوالکتریک فلزات و اثر تکثیر گازی استفاده می کند. این سنسور دارای محدوده حساسیت طیفی باریک 185 تا 260 نانومتر است و نسبت به نور مرئی کاملا بدون حساسیت است. این سنسور برخلاف دتکتورهای نیمرسانا نیازی به فیلترهای مسدودکننده نور مرئی ندارد و بنابراین استفاده از آن راحت تر است.

جنس الکترود سنسور شعله R2868 از نیکل است و دارای وزن کلی 1.5 گرم می باشد. این سنسور می تواند در مدت 2 میلی ثانیه نسبت به آشکارسازی شعله اقدام کند.