آینه های اپتیکی

آینه های اپتیکی جهت استفاده در طول موج های مختلفی نظیر VIS، UV و IR تولید می شوند. آینه های اپتیکی با پوشش فلزی در محدوده طول موجی وسیعی دارای بازتاب بالا هستند در حالی که آینه هایی با پوشش پهن باند دی الکتریک دارای یک محدودی عملکردی با بازه طول موجی باریک هستند. آینه هایی مانند آینه های داغ (Hot Mirrors)، آینه های سرد (Cold Mirrors)، آینه های پشت پولیش شده ( Backside Polished Morrors)، آینه های مخصوص لیزرهای فوق سریع، آینه های D شکل، آینه های بیضوی، آینه های هذلولی، آینه های مقعر و آینه های دی الکتریک مخصوص لیزر از انواع آینه هایی است شرکت اینفورتکس قابلیت تامین و واردات آن ها را از شرکت های معتبر جهانی دارا می باشد.

خرید آینه اپتیکی | آینه اپتیکی تورلبز | ادموند اپتیک | اینفورتکس
آینه های لیزر | اینفورتکس

آینه های لیزر به دلیل استفاده از یک لایه نشانی خاص، دارای آستانه تخریب بالایی هستند و جهت استفاده با انواع لیزرهای پالسی و پیوسته مناسب می باشند.

Broadband-Dielectric-Mirror | آینه های دی الکتریک پهن باند | اینفورتکس

آینه های دی الکتریک پهن باند در محدوده ی وسیعی از طول موج ها دارای بازتاب بسیار بالا می باشند.

آینه های پارابولیک خارج محور | آینه اپتیکی | اینفورتکس

آینه های پارابولیک برای کانونی کردن نور بدون ایجاد ابیراهی کروماتیک و یا کروی کاربرد دارند. این آینه ها با انواع لایه نشانی تولید می شوند.

آینه لیزر فوق سریع | آینه اپتیکی | اینفورتکس

آینه لیزرهای فوق سریع جهت کاربرد به همراه لیزرهای فمتوثانیه طراحی می شوند. آینه های با GDD پایین، آینه های چرپ و آینه های Dual-Band از انواع آینه های فوق سریع هستند.

علاوه بر آینه های ذکر شده در بالا، امکان تهیه تمام انواع آینه های اپتیکی از معتبرترین شرکت های سراسر جهان وجود دارد. لطفا جهت ثبت سفارش انواع آینه اپتیکی، با ما تماس بگیرید.