شرکت تورلبز برخی از محبوب ترین هد های پاورمتر تولیدی خود را با یک میانجی USB مجتمع سازی کرده است تا بتوان بدون استفاده از کنسول پاورمتر و تنها با یک کامپیوتر نسبت به اندازه گیری توان منابع نوری اقدام کرد. پاورمتر لیزر مدل PM16-121 شرکت تورلبز شامل یک هد با محدوده زول موجی 400 الی 1100 نانومتر و یک رابط USB جهت اتصال به کامپیومتر است. به همراه این پاورمتر، یک نرم افزار ارائه می شود که با نصب بر روی کامپیوتر، وظیفه ی کنسول نمایشگر پاورمتر رابه خوبی ایفا می کند.

پاورمتر usb ساخت thorlabs | اینفورتکس
اتصال پاورمتر USB به کامپیوتر
نرم افزار پاورمتر usb تورلبز | اینفورتکس
نرم افزار پاورمتر usb تورلبز

این پاورمتر برای اندازه گیری توان لیزرهای کم توان ایده آل است. ناحیه فعال هد این پاورمتر دارای قطر 9.5 میلی متری است و این ناحیه وسیع امکان اندازه گیری روی منابع نوری با پرتو غیر متمرکز را فراهم نموده است. در جلوی هد این پاورمتر از رزوه با استاندارد SM1 استفاده شده است که با لنزهای تورلبز با رزوه SM1 کاملا منطبق است. همچنین در زیر هد این پاورمتر یک رزوه M4 قرار گرفته است که امکان اتصال آن به انواع میله های استیل آزمایشگاهی را فراهم نموده است. 

این پاورمتر جهت اندازه گیری توان لیزرهایی از محدوده توان 500 نانووات الی 500 میلی وات مناسب است. همچنین رزولوشن اندازه گیری توان توسط پاورمتر مدل PM16-121 برابر با 10 نانووات می باشد.